Miercoles, 22 / 05 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
QUI SOM...
El grup GRODE (Grup d'Investigació, Orientació i Desenvolupament Educaiu), del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, s'ha articulat amb la voluntat d'analitzar i investigar, amb el fi de proposar alternatives de millora davant les diverses demandes i necessitats emergents en el context educaiu actual.

El pla de treball es porta a terme en col·laboració amb professionals, grups i institucions segons la casuística i el nivell d'aplicació. El seu abast va més enllà del marc escolar, ja que implica col·lectius de families, personal técnic de varies administracions i altres agents educaius de la comunitat.

Les accions que es proposen són fruit de la reflexió teòrica que es porta a terme de forma sistemàtica dins del grup.
Responsables
Mirta Lojo
Maria Jesús Comellas
OBJECTIUS
1. Reflexionar sobre la pràctica educaiva i l'oportunitat de canvis i alternatives per la millora.

2. Portar a terme estudis que permetin ampliar el coneixement a partir de la interacció entre enfocaments teòrics i experiencies pràctiques.

3. Fomentar la participació de professionals de varies disciplines i, en general, de totes les persones interessades en els eixos temàtics proposats.
Copyright © 2008 GRODE