Domingo, 14 / 07 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
BIBLIOTECA
< Tornar a veure tots els llibres Las competencias del profesorado para la acción tutorial

Es plantegen les principals competències necessàries per donar resposta  a la totalitat de l’alumnat que hi ha a l0’aula a partir de remarcar la funció de l’escola, com a institució educativa, per afavorir el desenvolupament social de tot l’alumnat i per tant poder respondre a les necessitats que es presenten. S’analitzen els aspectes generals i específics de l’acció tutorial i la relació entre família i escola per finalment proposar algunes idees per a la formació.

Copyright © 2008 GRODE