Domingo, 14 / 07 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
BIBLIOTECA
< Tornar a veure tots els llibres Un enfoque educativo para prevenir la violencia en la escuela

Es proposen reflexions sobre els principals actors i factors que intervenen en el procés de socialització. S’analitzen les relacions interpersonals de l’alumnat en el grup que afavoreixen el clima i el millor benestar de cada persona del grup. Es fa èmfasi al lideratge del professorat i s’ofereixen estratègies d’intervenció que poden aplicar-se als grups tot detectant fortaleses i debilitats de les relacions a partir del sociograma que es proposa en el portal de GRODE.

Copyright © 2008 GRODE