Viernes, 1 / 03 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Membre del Consell Assessor de l'Observatori de la Infància de l'Hospitalet del Llobregat
S'ha creat l'Observatori de la Infància i en formo part com a membre del Consell Assessor
S‘ha creat l‘Observatori de la Infància i en formo part com a membre del Consell Assessor. Aquest Observatori té per objectiu Observar, Detectar necessitats i Generar coneixement objectiu i independent de la situació de la infància a la ciutat. Els objectius són: Fomentar propostes socials i polítiques en relació a la infància i l'adolescència i Avaluar politiques sobre infància i adolescència. Ha estat promogut per: Consell de L'Esplai de l'Hospitalet, Creu Roja de l'Hospitalet, El Casalet, Centre d'estudis de l'Hospitalet i Tres Quarts per Cinc Quarts.
Copyright © 2008 GRODE