Sábado, 3 / 12 / 22
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Membre del jurat per a la selecció de propostes d’intervenció encaminades a la: “Preventionn et lutte contre le Harcelement à l’école “
A partir de la participació en el debat dels Etats Generaux durant l'any 2010 he estat proposada com a Membre del jurat per a la selecció de Grups de recerca per a la: “Preventionn et lutte contre le Harcelement à l’école “ promogut pel Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et de la vie associative
Copyright © 2008 GRODE