Viernes, 9 / 12 / 22
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
2a Jornada de convivència i èxit escolar: participació de l’alumnat.

Us fem saber que a partir de l’experiència de l’any passat en 1ª la jornada sobre convivència i èxit escolar, que va tenir un ampli ressò i interès per part de les persones que hi varem  participar continuem amb el compromís de fer una jornada cada any. Ja està organitzada la d’aquest curs per al dia 19 de febrer amb el següent ordre del dia oberta a professorat, AMPAS, famílies, professionals interessats.

 

2a Jornada de convivència i èxit escolar: participació de l’alumnat. 

Lloc: Centre Cultural de Bellvitge. Rambla Marina, 342. HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

Contactar:

Cal inscriure’s Serveis educatius de l’Hospitalet.

 

SE CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat . a8930005@xtec.cat

 

Per a més informació

 

Equip GRODE

Mirta Lojo mlojo@xtec.cat

Maria Jesús Comellas mjcomellas@grode.org

 

Us fem saber que a partir de l’experiència de l’any passat en 1ª la jornada sobre convivència i èxit escolar, que va tenir un ampli ressò i interès per part de les persones que hi varem  participar continuem amb el compromís de fer una jornada cada any. Ja està organitzada la d’aquest curs per al dia 19 de febrer amb el següent ordre del dia.

 

2a Jornada de convivència i èxit escolar: participació de l’alumnat. Tema: Participació de l’alumnat

 

Objectius:

  • Emmarcar i fonamentar teòricament el tema
  • Debatre sobre necessitats, possibilitats, dificultats i oportunitats a partir de les aportacions dels diversos professionals que treballen al Municipi

 

Temporització

  • Inauguració de la Jornada per part de les autoritats
  • Ponència marc a càrrec de la  Professora Francisca Olías (Departamento de Educación de la Junta de Andalucía)
  • Tallers
  • Clausura de la Jornada (autoritats)

 

Tallers

  1. Participació de l’alumnat a Educació Infantil
  2. Participació de l’alumnat a Educació Primària
  3. Participació de l’alumnat a Educació Secundària Obligatòria (ESO)
  4. Participació de l’alumnat a Educació Post Obligatòria: Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Batxillerat, Formació de Persones Adultes, Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), Programes  Municipals d’Orientació i Acompanyament a l’alumnat amb més dificultats (POA) i d’altres

 

Metodologia de treball dels tallers: Amb nombre màxim de 16 persones consensuar un DAFO a partir d’anàlisi de casos

 

 

Atès que el curs passat varen venir persones d’altres municipis i escoles fem extensiva la convocatòria per tal que tothom que hi tingui interès pugui venir sigui professorat, centres de recursos pedagògics, equips d’esplais, professionals municipals, AMPA, famílies i altres persones interessades.

 

El procés es fa a partir de la inscripció en el CRP de l’Hospitalet: http:// www.crp-hospi

Allà trobareu totes les indicacions i els tallers que es faran per tal que us pugueu inscriure

Més endavant us donarem més informació ja que l’espai on es farà està per determinar.

Per qualsevol informació addicional no dubteu en posar.-vos en contacte

 

Mirta Lojo mlojo@xtec,.cat

Maria Jesús Comellas mjcomellas@grode.org

Equip GRODE

Copyright © 2008 GRODE