Martes, 23 / 04 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Nova publicació
Ha estat ja publicat un nou llibre: Aprendizaje de la convivencia en el centro: rol del profesorado.
Ediorial: Editorial Académica Española
Un document en el que es plantegen els reptes dels centres educatius en la prvenció de la violencia amb accions en el dia a dia que no nsiguin sols "puntuals o anecdòtiques" i que vagin afavorint un bon clima en el centre lideratg pel professorat 
Copyright © 2008 GRODE