Lunes, 30 / 01 / 23
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Congrès a Lisboa

http://www.fmh.utl.pt/icvs2008/espanhol/index_espanhol.htm

Per a més informació document adjunt en el grup OVE

Es va constituir l'Observatori Internacional de la viòlència a les escoles. La Maria Jesús Comellas forma part del comité de gestió d'aquest observatori.

Copyright © 2008 GRODE