Viernes, 1 / 03 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
Participació a la 8ª jornada del PAAS d'experts sobre envelliment actiu
La participació s'ha emmarcat en el GRUP DE TREBALL D' ENVELLIMENT  PAAS 2015 PROMOGUT PER L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

Quines creieu que és/són les línees prioritàries  a desenvolupar o potenciar per aquest propers dos anys en l’àmbit de l’envelliment actiu i saludable  i de forma especial en les relacions multigeneracionals en el amrc del projecte que portem a terme en els instituts de secundaria.

 

El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'OMS i de la NAOS.

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en quatre àmbits:

• educatiu,• sanitari,• comunitari,• laboral,
Algunes accions del PAAS es porten a terme des d'ajuntament i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.

Copyright © 2008 GRODE