Domingo, 14 / 07 / 24
GRUP TREBALL
OVE
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
DEF
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
Coeducació
Descripció
Qui som
Publicacions
Documentació
XEC 3
Descripció
On tenim presència
Qui som
Col·laboradors
Publicacions
Mediateca
Documentació
FORMACIÓ
Curs de Postgrau 2011-2012
Curs de Postgrau 2012-2013
Curs de Postgrau 2013-2014
Curs de Postgrau 2014-2015
Curs de Postgrau 2015-2016
BIBLIOTECA
< Tornar a veure tots els llibres Los hábitos de autonomía . Proceso de adquisición

Es proposa fer una revisió del concepte d’autonomia i d’hàbits bàsics que cal que es puguin aprendre al llarg de l’etapa de la infància i adolescència  tot marcant els criteris educatius. S’ofereixen unes fites aproximades segons l’edat i es fa èmfasi a la importància per al desenvolupament, seguretat i autoimatge de la persona poder disposar d’aquests hàbits per tal de participar en el grup familiar i respondre amb la responsabilitat apropiada.

Copyright © 2008 GRODE